top of page

Sürdürülebilir Ormanlar

ve Sürdürülebilir Ürünler için

PEFC

PEFC TÜRKİYE

Merkezi Ankara'da bulunan SOYDER (PEFC Türkiye)

"PEFC International" kuruluşunun bir üyesidir. Dünyanın sertifikalı orman alanlarının üçte ikisinin, PEFC standartlarına uygun olarak sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi garanti edilmektedir. PEFC böylelikle aktif ve sürdürülebilir orman yönetimi ile ormanların korunarak işletilmesini sağlamakta ve ahşap için en büyük hammadde potansiyelini sunmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ

Ulusal Orman Sertifika programımızı oluşturuyoruz.

Paydaş olmak ve takipte kalmak isteyen tüm ilgililere duyurulur.

Ağaç dikimi

Katılımcı Paydaşlar

Özgün Planlama

IMG_9336.JPG

Biyoçeşitlilik

Koruma

Silvikültür ve Ağaçlandırma

İşletme

PEFC'nin Anlamı

PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Orman Sertifikalandırma Onay Programları

PEFC, şirketler için olduğu kadar orman sahipleri için de önemli bir kalite özelliği haline geldi

Daha fazla işlem yapan şirketler ve çıkar grupları, PEFC'nin güvenilirliğine ve denetimin bağımsızlığına değer verir. Ek olarak, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan ahşap için açık ara en büyük hammadde potansiyeli sağlar.

ÜRÜN SERTİFİKA PROGRAMLARI

Ürünlerinizin kaynağını ve üretim yöntemlerini PEFC Gözetim Zinciri ile belgelendirerek güven ve gelecek kazanabilirsiniz

bottom of page