top of page
IMG_9088.JPG

PEFC Uluslararası

PEFC küresel boyutta bağımsız bir kurumsal yapıdır

PEFC, bağımsız ve özgün bir belgelendirme sistemi ile sürdürülebilir orman yönetimini  ve belgeli ürün ve hizmet zinciri sunabilmek için çalışan uluslararası bir kurumdur. 

PEFC'nin oluşumu

PEFC Programmes Endorsement Forest Certification (Onaylanmış Orman Belgelendirme Programları), resmen 30 Haziran 1999 da Avrupa sistemi olarak kurmuştur. Bugün PEFC, dünya çapında sürdürülebilir ormancılık hedefine sahip küresel bir organizasyondur ve sürdürülebilir, aktif, ve iklim düzenleyici orman yönetiminin desteklenmesi, korunması ve işletilmesi için dünyanın lider kurumlarından birisidir. PEFC logosu ahşap ve ahşap ürünlerin ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir ormancılıktan geldiğini kanıtlar. PEFC ciddiyet ve bağımsızlık ifadesidir.

Dünyada, 310 milyon hektardan fazla orman, etkili PEFC standartlarına uygun olarak yönetilmektedir.

PEFC sertifikalarının dayanağı

PEFC'nin sürdürülebilir orman yönetimi için oluşturduğu sertifikasyon sistemi Rio de Janeiro 1992 çevre konferansı ve onu takip eden uluslararası konferanslarda alınan kararlara dayanmaktadır. Ayrıca Avrupa'da Ormanların Korunmasına ilişkin 37 ülkenin katıldığı

Bakanlar Konferanslarında (Helsinki 1993, Lizbon 1998, Viyana 2003) pan-Avrupa sürecin olarak benimsenen kriterler ve göstergeler baz alınmıştır. Bu gereksinimler listesine, 2010 yılında PEFC tarafından doğal ormanların ekim alanlarına dönüştürülmemesi, genetiği değiştirilmiş organizmaların oluşturulmaması, yerli halkların ormanlar üzerindeki haklarının özel olarak korunması vb. gibi bazı kilit noktalar da eklenmiştir. 

PEFC'ye göre sürdürülebilir ve çevre dostu orman yönetimi

Temel amaç, çok önemli işlevleri olan ormanları gelecek nesiller için korumak ve böylece onların yararlı, toprak, su ve doğal yaşam için koruyuculuk, refah ve rekreasyonel işlevlerini sürdürmelerini sağlamaktır. Bu amaç şu altı kritere dayanmaktadır.

  1. Orman kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi ve küresel karbon döngülerine katkıları,

  2. Orman ekosistemlerinin sağlığını ve canlılığının korunması,

  3. Ormanların üretim işlevinin korunması ve teşvik edilmesi (odun ve odun dışı ürünler)

  4. Orman ekosistemlerinde biyolojik çeşitliliğin korunması ve uygun şekilde iyileştirilmesi,

  5. Orman yönetiminde koruyucu işlevin geliştirilmesi ve uygun şekilde iyileştirilmesi (özellikle toprak ve su yönünden)

  6. Diğer sosyo-ekonomik işlevlerin ve koşulların sürdürülmesi.

 

PEFC International için daha fazlası:  www.pefc.org

bottom of page