top of page
Ormanda

Aldığınız her ürünün doğaya saygılı, sürdürülebilir ve sağlıklı olmasını istemez misiniz?

Orman kaynaklı ahşap, kâğıt vs. her üründe PEFC logosuna dikkat edin ve onu arayın.

Böylece ormanların korunmasına, yenilenebilir ahşap hammaddesinin sürdürülebilir olmasına  ve onların gelecek nesillere güvenle aktarılmasına destek vermiş olursunuz.

PEFC Herkes İçin

PEFC logosu, satın aldığınız ürünün sürdürülebilir orman kaynaklarından geldiğinin garantisi ve kanıtıdır.

PEFC standartlarına göre ormanların sürdürülebilir yönetimi çok katı kurallara dayanmaktadır. Bu yönetim, yetkin ve bağımsız kuruluşlar tarafından kontrol edilmektedir. 

Orman hammaddesinden yapılmış bir ürün PEFC logosu taşıyorsa, hammadde aşamasından 

kullanıma hazır son ürüne kadar tüm üretim ve satış süreçleri bağımsız uzmanlarca denetleniyor ve belgelendiriliyor demektir. PEFC logolu bir ürünü tercih etmeniz ormanların bir sonraki nesle güvenle aktarılmasına katkı sağlayacaktır.

Ağaçların, Bitkilerin, Hayvanların ve İnsanların yaşamının sürekliliği için ormana ihtiyacımız var. Orman iklimi, su rejimini düzenler ve  aynı zamanda insanlar için bir sağlık ve huzur alanıdır. Ancak ağırlıklı olarak tropik bölgelerde, her yıl 11 ila 15 milyon hektar orman alanı tahrip edilmektedir. bu miktar ülkemiz ormanlarının yarısına tekabül etmektedir. Ormanların korunması ve gelecek nesillere aktarılması bir görev olmanın ötesinde zorunluluktur. Buda sadece ekonomik aynı zamanda çevre dostu ve sosyal olarak uyumlu bir orman yönetimi ile mümkündür . PEFC işte bu anlayış ile ormanların yönetimini kontrol ediyor, belgeliyor ve geliştiriyor.

Planting New Trees

PEFC: sürdürülebilirlik güvencesi

PEFC Logosu üzerinde bulunduğu ürünün kaynağının sürdürülebilir ormanlar olduğunun kanıtı ve garantisidir. Bu kanıt her yıl bağımsız sertifikasyon kuruluşları tarafından PEFC sürdürülebilirlik standartlarına göre kontrol edilerek yenilenir. Kullandığınız ürün geçerli bir PEFC logosunu taşıyorsa o ürünün kaynağı olan ormanların doğru yönetildiğine ve gelecek nesillere güvenle aktarılacağına bir tüketici olarak kesinlikle emin olabilirsiniz.

PEFC: bağımsız ve küresel

PEFC Türkiye, ülkede ormanlarının ve ormana dayalı ürünlerin belgelendirilmesi yönünde büyük bir adımdır. Türkiye ormanları çeşitliliği, doğal yapısı ve 180 yılı aşkın kurumsal yönetimi ile büyük bir potansiyel ve öneme sahiptir. Türkiye ormanlarının belgeli olarak yönetimi ve işletilmesi doğal ve belgeli ürün tercih eden kitlelere sağlıklı sürdürülebilir fırsatlar sunacaktır.  PEFC orman ve ürün belgelendirmede pazar liderliği ile başarılı bir küresel  organizasyondur. Bugün dünya çapında 300 milyon hektardan fazla orman PEFC standartlarına göre yönetilmektedir.  Yüzbinlerce ormancılık ve ürün şirketi bunun bir parçası ve kanıtıdır.

PEFC tekstil ürünleri.jpg
PEFC-label-Lipton-tea[1].jpg
PEFC logolu A4.jpg
bottom of page