top of page
PEFC WEB FOTO 1.jpg

Standartlar ve Kılavuzlar

Ülkelerin Ulusal Orman Sertifikasyon sistemlerini geliştirmeleri ve PEFC Gözetim Zinciri sertifikasyonunu elde etmek için standartlar ve kılavuzlar  hayati öneme sahiptir.

Dört farklı standart ve rehber grubumuz var:

Uluslararası Gözetim zinciri(CoC), Logo Kullanım standartları doğrudan sahada uygulanmaktadır. Bunlar, dünya çapında binlerce şirket, belgelendirme kuruluşu ve akreditasyon kuruluşu tarafından kullanılan Gözetim Zinciri, Ticari Markalar ve Gözetim Zinciri için Belgelendirme Kuruluşu Gerekliliklerine ilişkin PEFC standartlarını içerir.

Ulusal orman sertifika sistemleri , ulusal standartlarını geliştirmek için karşılaştırmalı standartları kullanır. Doğrudan sahada kullanılmazlar, ancak PEFC onayını elde etmek için ulusal standartların ve geliştirme süreçlerinin karşılaması gereken gereksinimleri ortaya koyarlar. PEFC Sürdürülebilir Orman Yönetimi standardı bir referans standardıdır. 

Prosedürel belgeler  , PEFC sisteminin işleyişini yönetir. Bu kategori, ulusal standartların değerlendirilmesi ve onaylanması için prosedürleri içerir. Ayrıca, PEFC ticari marka lisanslarının verilmesi gibi ulusal üyeler ve PEFC için çeşitli idari prosedürleri de kapsar.

Kılavuz belgeler, adından da anlaşılacağı gibi, PEFC standartlarının kullanıcıları için ek rehberlik sağlar.

Önemli PEFC Standartlarından bazıları

Sürdürülebilir Orman Yönetimi, PEFC ST 1003

Bu kriter, sürdürülebilir orman yönetimi için uluslararası gereklilikleri ortaya koymaktadır . İlgili tüm paydaşların temsil edildiği bir çalışma grubu tarafından geliştirilen bu belge, bir ormanın sürdürülebilir yönetimi için hayati önem taşıdığına inandığımız kriterleri ve göstergeleri tanımlamaktadır. 

Her ulusal orman yönetimi standardı,  bu standart gereklerini karşılamalıdır. Orman sahiplerinin veya yöneticilerinin yerel düzeyde PEFC sertifikası elde etmek için karşılaması gereken gereksinimlerin temelini oluşturur. 

Sürdürülebilir Orman Yönetimi, PEFC ST 1003 

Orman Grup Yönetimi Sertifikası, PEFC ST 1002

Bu standart, grup orman yönetimi sertifikasına sahip ulusal orman sertifikasyon sistemleri için genel gereksinimleri tanımlar. Sertifikalı bir grup içinde dahili izleme ve denetim için asgari gereklilikler gibi hususları kapsar.

Grup sertifikasyonu , bir dizi orman sahibinin/yöneticinin tek bir sertifika altında sertifikalandırılmasını sağlar. Bizim tarafımızdan yirmi yıl önce geliştirilmiş olup, küçük orman arazisi sahibi gruplarının kendilerini organize etmelerine, kaynaklarını bir araya getirmelerine ve sertifika almak için birlikte çalışmalarına olanak tanır. Bu da  sertifikaları, küçük orman sahipleri için erişilebilir kılar.

 

Grup Orman Yönetimi Sertifikası, PEFC ST 1002

Standart Düzenlemeler, PEFC ST 1001

Bu standart, ulusal orman yönetimi standartlarının geliştirilmesi, gözden geçirilmesi ve gözden geçirilmesi sırasında gerçekleştirilmesi gereken süreçleri ve adımları özetlemektedir Ayrıca standart düzeenleme sürecinin belirli adımlarını ile sorumlu çalışma grubunun kompozisyonu için gereklilikleri belirler. 

Standart geliştirme süreci, nihai içerik kadar önemlidir. Geliştirme süreci, dengeli paydaş temsili ile açık, şeffaf ve fikir birliğine dayalı olarak yürütülmelidir.

Standart Ayar, PEFC ST 1001 1,71 MB

Gözetim Zinciri (CoC), PEFC ST 2002

Bu standart, orman ve ağaç bazlı ürünler için gözetim zinciri sertifikasyonu gerekliliklerini - bir şirketin PEFC sertifikası alabilmesi için karşılaması gereken koşulları - ortaya koymaktadır . Belgelendirme kuruluşu/şirketi ürün belgelendirme sürecinde bu standartta belirtilen gerekliliklere göre değerlendirecektir. 

PEFC gözetim zinciri, orman ve ağaç bazlı ürünleri sürdürülebilir kaynaklardan nihai ürüne kadar takip ederek ormandan pazara kadar olan bağlantıyı sağlar. Ayrıca bu standart, sağlık, güvenlik ve çalışma konuları dahil olmak üzere yönetim gerekliliklerini de içerir.

Gözetim Zinciri, PEFC ST 2002:2020 440.64 KB

Bu standardın revize edilmiş 2020 versiyonu, 14 Şubat 2020'de önceki 2013 versiyonunun yerini almıştır. Geçiş tarihi 14 Ağustos 2022'dir. Bundan sonra , 2013 versiyonuna göre sertifika almaya devam eden şirketlerin, sistemlerini 2020 versiyonuna göre hazırlamaları gerekecektir. 

Gözetim Zinciri, PEFC ST 2002:2013 496.82 KB

PEFC Gözetim Zinciri – Değişikliklere giriş 420,34 KB

PEFC Ticari Marka Kuralları, PEFC ST 2001

Ticari marka (Logo) kullanım Standardı, PEFC logosunun doğru yerde, doğrulanabilir, yanıltıcı olmayan bir şekilde kullanılmasını sağlamak için kuruluşların/şirketlerin PEFC ticari markalarını kullanırken uyması gereken gereksinimleri kapsar. PEFC ticari markalarının yasal korumasını tanımlar; bunları kullanma hakları; ticari marka kullanım kategorileri ve ürün içi ve dışı kullanım gereksinimlerini kapsar.

PEFC sertifikalı şirketler ve orman sahipleri, marka sahipleri , STK'lar ve PEFC üyeleri dahil olmak üzere tüm kuruluşlar, PEFC ticari markalarını kullanırken bu gereklilikleri takip eder. 

PEFC Ticari Marka Kuralları, PEFC ST 2001:2020 1,92 MB

Bu standardın revize edilmiş 2020 versiyonu, 14 Şubat 2020'de önceki 2008 versiyonunun yerini almıştır. Bu son belgenin yayınlanmasından önce verilmiş bir PEFC logo lisansına sahip kuruluşlar için 24 aylık bir geçiş süresi geçerlidir. Geçiş tarihi 14 Ağustos 2022'dir.

PEFC Logo Kullanım Kuralları, PEFC ST 2001:2008 231,85 KB

PEFC Ticari Markaları – Değişikliklere giriş 139,76 KB

Türkçe PEFC Standartları 

1001 PEFC.jpg
2001 PEFC.jpg
1003 PEFC.jpg

Gözetim Zinciri Belgelendirmesi Sağlayan Belgelendirme Kuruluşları için Gereklilikler, PEFC ST 2003

Bu standart, akreditasyon gerekliliklerine ek olarak, gözetim zinciri belgelendirmesini sağlamak için belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken gereklilikleri açıklar. Sisteme özel gereksinimleri sağlar ve gözetim zinciri denetimlerinin dünya çapında tutarlı bir şekilde gerçekleşmesini ve her PEFC gözetim zincirinin özelliklerine göre uyarlanmasını sağlar.

Sertifikasyon Kuruluşu – Gözetim Zinciri, PEFC ST 2003:2020 589.43 KB

Bu standardın revize edilmiş 2020 versiyonu, 14 Şubat 2020'de önceki 2012 versiyonunun yerini almıştır. PEFC ST 2002'ye göre gözetim zinciri sertifikası işleten sertifikasyon kuruluşlarının en son standarda geçiş için 14 Ağustos  2022'ye kadar süreleri vardır. 

Sertifikasyon Kuruluşu – Gözetim Zinciri, PEFC ST 2003:2012 209.87 KB

Sertifikasyon Kuruluşları Gereklilikleri – Değişikliklere Giriş 131,70 KB

Ulusal Sistemlerin Onaylanması, PEFC GD 1007

Bu prosedür belgesi, yeni, gözden geçirilmiş, yenilenmiş ve/veya değiştirilmiş ulusal orman sertifikasyon sistemlerinin onaylanması ve karşılıklı tanınma süreci için gereklilikleri açıklamaktadır. PEFC onayını elde etmek için her ulusal sistemin geçmesi gereken değerlendirme sürecinin adımlarını kapsar. Ayrıca, tüm başvuru sahipleri için adalet ve eşitlik sağlayarak, onay karar verme sürecinin çerçevesini belirler.

Ulusal Sistemlerin Onaylanması, PEFC GD 1007 1.01 MB 

Tüm PEFC uluslararası standartlarına ve kılavuzlarına erişmek için www.pefc.org sitesinde lütfen pefc kaynaklar bölümünü ziyaret edin.

IMG_9392.JPG
bottom of page