top of page

PEFC TÜRKİYE

Merkezi Ankara'da bulunan SOYDER (PEFC Türkiye)

"PEFC International" kuruluşunun bir üyesidir. Dünyanın sertifikalı orman alanlarının üçte ikisinin, PEFC standartlarına uygun olarak sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi garanti edilmektedir. PEFC böylelikle aktif ve sürdürülebilir orman yönetimi ile ormanların korunarak işletilmesini sağlamakta ve ahşap için en büyük hammadde potansiyelini sunmaktadır.

PEFC Türkiye Hakkında

PEFC ( Programmes Endorsement Forest Certification) Onaylanmış Orman Belgelendirme Programları, sürdürülebilir, aktif, ve iklim düzenleyici orman yönetiminin desteklenmesi, korunması ve işletilmesi için dünyanın önde gelen kurumlarından birisidir. PEFC logosu ahşap ve ahşap ürünlerin ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir ormancılıktan geldiğini kanıtlar. PEFC ciddiyet ve bağımsızlık ifadesidir. Türkiye'de PEFC, SOYDER(Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Ürünler ve Hizmetleri Belgelendirme Derneği) tarafından PEFC-Türkiye olarak temsil edilmektedir.

PEFC Türkiye, 2020 yılında kurulmuştur ve PEFC International'ın 11 Kasım 2020 deki Genel Kurulunda Yetkilendirme Kuruluşu olarak onaylanarak ilan edilmiştir.  PEFC Türkiye, yerel ormanlar için belgelendirme sistemi ve orman ürünlerine bağlı üretim gözetim zinciri için standartlar ve prosedürler geliştirir yayınlar ve isteyenler için uygunluğunu denetler. Kereste fabrikaları, kereste ve yapısal ahşap tüccarları, Lif/Yonga Levha ve selüloz Kağıt fabrikaları, marangozlar, mobilyacılar, matbaalar, oyuncak üreticileri, temizlik kağıtları, vb. gibi gözetim zinciri şirketleri için ürünlerin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini belgelendirmeye onay vererek piyasa değerlerini artırır.

PEFC Türkiye, Belgelendirmeye ek olarak, PEFC Markası ile de Ormanlar için ve Gözetim Zinciri (CoC) katılımcıları için güvenilirlik sunar, ayrıca  güvenilirlik zincirindeki hakların düzenli aktarımını denetleyerek  sürdürülebilir çevre ve ürünler konusunda halka bilgi sağlar.

Temel amaç, çok önemli işlevleri olan ormanları gelecek nesiller için korumak ve böylece onların yararlı, toprak, su ve doğal yaşam için koruyucu, refah ve rekreasyonel işlevlerini sürdürmelerini sağlamaktır.

 

PEFC fikri bu nedenle ekolojik, ekonomik ve sosyal yönleri içerir.

 

PEFC,nin temel ilkeleri 1993'de Helsinki'deki Bakanlar Konferansında kararlaştırılan altı kritere dayanmaktadır:

 • Orman kaynaklarının korunması, yeterli derecede iyileştirilmesi ve küresel karbon döngülerine katkılarının artırılması,

 • Orman ekosistemlerinin sağlığını ve canlılığının koruması,

 • Ormanların üretim işlevinin korunması ve teşvik edilmesi (odun ve odun dışı ürünler)

 • Orman ekosistemlerinde biyolojik çeşitliliğin korunması ve uygun şekilde iyileştirilmesi,

 • Orman yönetiminde koruyuculuk işlevinin sürdürülmesi ve uygun şekilde iyileştirilmesi (özellikle toprak ve su yönünden))

 • Diğer sosyo-ekonomik işlevlerin ve koşulların sürdürülmesi

PEFC international hakkında daha fazla bilgi için www.pefc.org

PEFC Türkiye'nin Amaç ve Hedefleri

İnsanlar ürünlerin menşeini, içeriğini ve nasıl üretildiğini daha çok merak ediyor ve bunu kendi kriterlerine göre sorgulayıp kanıtlarını görmek istiyorlar. Üreticiler de ürünlerinin güvenilirliğini kanıtlamak ve bunu ürünlerine yansıtmak için çalışıyorlar.

İşte bu noktada PEFC devreye giriyor ve kriter ve kurallara uyan orman sahiplerinin yanı sıra ormancılık ve ahşap endüstrisi, orman ürünü ticareti ve kağıt endüstrisinin sürdürülebilir orman yönetimine olan uyumlarını görünür hale getiriyor. PEFC bunu gerçekleştirdiği için duyarlı ve sorumlu kamu ve özel satın alma kılavuzları, PEFC sertifikalı orman, ahşap ve kağıt ürünlerinin satın alınmasını öneriyorlar.

PEFC logosu, bir ürünün sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan ve kontrol edilen kaynaklardan güvenilir süreçlerden geçerek tüketiciye ulaştığının kanıtıdır.

PEFC belgelendirme sistemi, ISO uyumlu, kolay erişim ve düşük maliyet ilkelerine dayanır.

Ecolabel ", " AB Eko-etiket ", " OGNI ", " DGNB ", " Yeşil Bina Konseyleri ", " BREEAM " ve sürdürülebilir bina kurumları gibi birçok çevre duyarlı kuruluş PEFC referanslarını kabul eder ve değer verir.

 • Sürdürülebilir, Yenilenebilir, korunan ve geliştirilen, iklim ve çevre dostu orman yönetiminin desteklenmesi,

 • Hammadde olarak ahşabın ve sair orman ürünlerin sorumlu kullanımının teşvik edilmesi,

 • Orman yönetimi sertifikasyon çerçevesinin oluşturulması, organizasyonu ve uygulanması,

 • Ahşap belgelendirme ve bunların uygulanması için kılavuzların, süreçlerin ve standartların geliştirilmesi,

 • Ahşap ile ilgili belgelendirme süreçlerinin tüm yönleri hakkında bilgi ve tavsiyeler,

 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası belgelendirme kuruluşları ile ilişkiler ve destek,

 • PEFC Uluslararası kuruluşu ile işbirliği organizasyonu.

PEFC Türkiye, Orman Yönetimi ve Ürün Gözetim Zinciri (CoC) alanında PEFC standartlarına uygun olarak üretim yapan, satan ve satın alma yapan ve depolayan kurum ve kuruluşların sayısını artırarak ulusal ve uluslararası orman varlığının sürdürülebilir şekilde korunmasına ve işletilmesine katkı sağlayarak insanların çevre bilincini desteklemeyi hedeflemektedir.  

PEFC COC ürün.jpg

PEFC Türkiye - SOYDER Yönetim Kurulu

PEFC Türkiye, SOYDER "Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Ürün ve Hizmetleri Belgelendirme Derneği" Genel Kurul Kararları doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Ahmet%2520Ayd%25C4%25B1n_edited_edited.p

AHMET AYDIN

Yön. Kur. Başkanı

ba%2525C5%25259Fkan%252520torid_edited_e

GÖKSEL KORKMAZ

Yön. Kur. Başkan Yardımcısı

Erdem%20Kaplan%20Or%20Koop_edited.jpg

ERDEM KAPLAN

Yön. Kur. Başkan Yardımcısı

musa_%C5%9Een%20TO%C3%87B%C4%B0RSEN%20So

MUSA ŞEN

Genel Sekreter

MEHMET ÇELİK

Yön. Kur. Üyesi

MUSA KAYA

Yön. Kur. Üyesi

OKAN GÜLER

Yön. Kur. Üyesi

PEFC Türkiye - SOYDER Genel Kurul Üyeleri
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu, orman sahipleri, ormancılık ve orman kaynaklı hammaddeye dayalı endüstriler, sendikalar, ahşap esaslı ürün ticareti ile ilgili sektör temsilcisi STK'lar ve vakıflar ile çevre şemsiye organizasyonları temsilcilerinden oluşmaktadır. 

PEFC Hakkında bazı bilinmesi gerekenler

PEFC Ormanları korur

İnsanlar PEFC logosuna sahip ahşap veya kağıt ürünlerin şüpheli kaynaklardan veya aşırı kesimden değil, aktif, sürdürülebilir ve çevre dostu olarak yönetilen ormanlardan geldiğinden emin olabilirler. Ve bu dünya çapında geçerlidir!

PEFC, ormanın çok işlevli yönetimi ni sağlamak için oluşturulmuş çok önemli birkaç uluslararası kurumdan birisidir. 

PEFC, aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde orman alanlarının korunması yoluyla, sürdürülebilir ekonomik olanaklar oluşmasını destekler, buna zemin hazırlar.

PEFC markalı bir ürün satın aldığınızda ekolojik, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş olduğundan emin olabilirsiniz. 

Temel amaç, çok önemli işlevleri olan ormanları gelecek nesiller için korumak ve böylece onların yararlı, toprak, su ve doğal yaşam için koruyucu, refah ve rekreasyonel işlevlerini sürdürmelerini sağlamaktır.

PEFC. bu hedef için sürdürülebilir yönetimi teşvik ederek takip etmekte, Orman sahiplerini ve işletmelerini, Üreticileri ve Şirketleri bu amaç doğrultusunda belirlenmiş standart ve kriterlere göre eğitim ve bilgilendirme yolları ile desteklemektedir. Ormanların yönetimi, katı kriterlerle yerinde kontrol ve denetime  dayanmaktadır. 

PEFC Logosu ürünün menşeini ve kaynağını tanımlar

PEFC logosu, ürünün menşe ülkesi ve sertifika sahibi şirketler hakkında bilgiler veren kodlar içerir. 

PEFC, küçük işletmeler içinde fırsatlar oluşturabilir.

Orman Ürünleri işleyen küçük ve orta ölçekli şirketlerin PEFC sertifikasını alabilmelerine ve imkan sağlayan düzenlemeler yapılarak her boyuttaki kullanıcının uygun maliyet ve kolay erişim ile sertifikaya ulaşması sağlanmaktadır. 

PEFC küresel boyutta bağımsız bir kurumsal yapıdır

PEFC, bağımsız ve kendine özgü bir belgelendirme sistemi

ile sürdürülebilir orman yönetimini  ve belgeli ürün ve hizmet zinciri sunabilmek için çalışan uluslararası bir kurumdur.  Halihazırda yaklaşık 310 milyon hektar orman 

PEFC standartlarına göre yönetilmektedir. Bu hacmiyle PEFC dünya çapında en önde gelen orman ve ahşap ürünler sertifika sistemidir.

PEFC, ekolojik olarak bilinçli, orman kaynaklarına ve çevreye değer veren tüketicileri, üreticileri, şirketleri ve orman sahiplerini bir araya getirir. PEFC, PEFC veri tabanının satın alma danışmanlığında PEFC sertifikalı ürünler ve şirketler hakkında bilgi sunar. Çok işlevli orman yönetimi ve ilgili gelecek stratejilerinin değeri ve faydaları hakkında aktif olarak farkındalık faaliyetleri yürütür. PEFC logosu ekolojik ve sürdürülebilir ormancılığı görünür ve bilinir hale getirir, ahşap ve kağıt ürünleri için de farklılaştırıcı, kalite ve değer artırıcı bir işlev üstlenir. PEFC ayrıca şeffaflık anlamına gelir, sertifikalı ürünlerin menşei ve kimliği hakkında bilgi sağlar.

bottom of page